Çevre görevlisi olacaklarda aranan nitelikler

MADDE 6 – (1) İşletmeler ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinin aşağıdaki niteliklerden en az birine haiz olmaları zorunludur:

a) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak veya çevre mühendisliği veya çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre mevzuatı konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak ve çevre mevzuatı konusunda yapılacak sınavda başarılı olmak.

b) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/ fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

Yer alan bölümlerinden herhangi birinden mezun musunuz ?
Çevre görevlisi belgesi almak için başvuruda bulunabilirsiniz.
Firmamız tarafından hazırlanan doğru eğitim ve eğitim  içeriği ile başarıya erişebilirsiniz.

Çevre görevlisi olmak için temel çevre bilimler ve çevre mevzuatı konusunda eğitim almak isterseniz eğitimlere katılabilirsiniz.


Çevre Görevlisi Eğitimi Ön kayıt başvurusu hakkında bilgi almak ve başvuruda bulunmak için tıklayınız.
2011 ve 2012  Çevre Görevlisi Eğitimi Referanslarımıza buradan ulaşabillirsiniz,
2011 ve 2012  Çevre Görevlisi Eğitimi katılımcı yorumlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,