4 Eylül 2012 Tarihli ve 28411 Sayılı Resmî Gazete Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki

Yönetmelik 'te değişiklikleri beraberinde getirmiştir. İncelemek için tıklayın.