27-28-29.04.2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz eğitim görüntülerimiz: