Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan sanayiciye: Entegre Çevre İzinleri için hazırlığınızı şimdiden yapın! 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından AB’de yürürlükte olan Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi’nin (IPPC-2008/01/EC) Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ve yapılan envanter çalışması bağlamında, Direktif kapsamındaki işletmelerde Entegre Çevre İzni’nin uygulanmasına yönelik Yönetmelik Taslağı hazırlandı ve uygulama takvimi belirlendi.

Sanayiden kaynaklanan kirliliğin kaynağında kontrol edilmesini amaçlayan Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü (EKÖK/IPPC) Direktifi, işletmelere çevre kirliliğini önleme konusunda getirdiği yükümlülükler ek maliyetler doğuracak.

 

Bu kapsamda; 20 Aralık 2012 Perşembe günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü Mustafa Satılmış başkanlığındaki yetkililerce İMMİB'de bir bilgilendirme semineri düzenledi.  

 

·         Entegre Çevre İzni Taslak Yönetmelik koşulları hakkında bilgilendirme, 

·         AB üyesi ülkelerde IPPC Direktifin uygulanması aşamasında ülkelerin karşılaştığı mali problemler ve bunlarla  başa çıkma yöntemleri gibi hususlar paylaşıldı.  

 

İndirmek İçin Tıklayın