Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi Yönetmeliği, Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik, Tozla Mücadele Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. Yeni yönetmelikler 05.11.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

30.12.2013 tarihinde resmi gazetede Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik  Ekleriyle birlikte yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kariyer Mühendislik web sayfasında www.kariyermuhendislik.net yönetmelikler bölümünden incelenebilir.